Contenido Fijo

Consentimiento informado embarazadas

Consentimiento informado embarazadas

Consentimiento informado embarazadas

26/03/2021

Contraindicaciones de carácter absoluto

Ninguna actividad extenuante, pero si se recomiendan actividades de la vida diaria, si la mujer padece uno o más de los siguientes puntos hay que indicarlo:

 • -  Enfermedad cardíaca hemodinámicamente significativa.

 • -  Enfermedad pulmonar restrictiva.

 • -  Insuficiencia cervical o cerclaje, ya que es la incapacidad del cuello uterino

  para retener un embarazo en el segundo trimestre.

 • -  Embarazo múltiple con factores de riesgo de parto prematuro, es decir,

  embarazo de mellizos, gemelos, trillizos (o más bebés) con el peligro de parto antes de que termine las 37 semanas del embarazo y no alcanzar el desarrollo adecuado del feto.

 • -  Sangrado persistente en el segundo o tercer trimestre.

 • -  Placenta previa después de las 26 semanas del embarazo, es un problema

  médico en el que la placenta se encuentra muy abajo en el útero, por ende,

  cubre la abertura del útero de manera parcial o completa.

 • -  Parto prematuro durante este embarazo o ruptura de membranas.

 • -  Preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo, el cual es un

  trastorno que puede aparecer durante o después del parto a raíz de una presión arterial alta y otros indicios de lesión en los órganos, así como una cantidad anormal de proteína en la orina, una baja cifra de plaquetas, el funcionamiento anormal de los riñones o el hígado, dolor en la parte superior del abdomen, líquido en los pulmones, dolor de cabeza intenso o alteraciones de la vista.

 • -  Anemia severa, refiriéndose a los niveles infrecuentemente bajos de sangre o de glóbulos rojos en la sangre, normalmente viene asociado a una deficiencia o falta de hierro en la mujer.

Contraindicaciones de carácter relativo

Si la mujer presenta algunos de los puntos siguientes requieren de un exhaustivo permiso y control médico previo y durante la realización del programa de ejercicio físico adaptado al embarazo.

 • -  Anemia.

 • -  Arritmia cardiaca materna no valorada.

 • -  Bronquitis crónica.

 • -  Diabetes tipo I mal controlada.

 • -  Extrema obesidad mórbida.

 • -  Peso insuficiente extremo (IMC inferior a 12).

 • -  Restricción del crecimiento intrauterino durante el embarazo.

 • -  Hipertensión mal controlada.

 • -  Limitaciones ortopédicas.

 • -  Trastorno convulsivo mal controlado.

 • -  Hipertiroidismo mal controlado.

 • -  Fumadora crónica.

  Señales de alarma

  Sin embargo, hay una serie de síntomas que si aparecen durante el ejercicio físico o fuera de este, deben ser comentados al profesional que le está atendiendo. Los síntomas pueden ser:

  • -  Mareo o sensación de desmayo.

  • -  Dolor de cabeza persistente.

  • -  Dolor en el pecho o palpitaciones.

  • -  Dolor en la cintura pélvica.

  • -  Sensación de ahogo antes del ejercicio físico.

  • -  Debilidad muscular inusual.

  • -  Exceso de fatiga después del ejercicio.

  • -  Sangrado vaginal.

  • -  Calambres o dolor abdominal.

  • -  Contracciones que no desaparecen con el reposo.

  • -  Pérdida de líquido amniótico.

  • -  Reducción de los movimientos del bebé.

Formulario Recibido

Formulario Recibido

GRACIAS POR RELLENAR EL FORMULARIO

Formulario Recibido

16/10/2020

En breve revisaremos los datos del formulario que nos ha remitido.

NORMATIVA DE L’ARGOS GYM I EL 365

NORMATIVA DE L’ARGOS GYM I EL 365

NORMATIVA DE L’ARGOS GYM I EL 365

24/07/2019

 • Està totalment prohibit maltractar el material esportiu. Si us plau, no colpegi ni llanci el material. Tot maltractament d’aquest està subjecte a l’expulsió del gimnàs sense dret de devolució de l'import abonat.
 • Una vegada utilitzat el material, si us plau, torni a col·locar-lo en el seu lloc corresponent.
 • Aprèn a compartir el material esportiu, mentre descanses d'una sèrie una altra persona pot fer ús de la mateixa màquina esportiva, no monopolitzis els aparells, ja que tothom té el mateix dret a utilitzar-les. Ocupar un aparell no és ètic si no estàs entrenant.
 • Tot entrenament és sota la seva responsabilitat, és un gimnàs lliure de recomanacions esportives. Si necessita orientació esportiva té a la seva disposició un servei d'entrenadors personals com a un servei a afegir a la mensualitat.
 • El gimnàs no es fa responsable dels objectes personals, la vigilància dels mateixos queda sota la seva responsabilitat.
 • No es permet realitzar entrenaments personals entre clients amb àmbit de lucre dins de les nostres instal·lacions, en cas d’indici de transgressió d’aquesta norma automàticament serà donat de baixa i sense dret de reemborsament de l’import abonat.
 • Qualsevol robatori o furt de material serà denunciat a la policia, lliurant-se els enregistraments a les autoritats. Automàticament serà donat de baixa com a usuari del gimnàs, sense dret de devolució de l'import abonat.
 • Les mensualitats s'abonen automàticament a través de la targeta de crèdit/dèbit l'últim dia del mes anterior, com el pagament és immediat, la falta de fons o rebuig del pagament comporta l’accés denegat a la instal·lació fins que el pagament sigui regularitzat i un recàrreg de 3€.
 • Tota baixa en la mensualitat ha de fer-se abans del dia 20 de l'últim mes en alta per correu electrònic. Si no es notifica amb l'antelació descrita, el pagament de la seguent quota es farà efectiu i no hi haurà dret de devolució de l'import abonat.
 • Una vegada abonada la quota no es retornarà l’import sota cap circumstancia, de la mateixa manera si no s’avisa amb l’antelació suficient no es podrà realitzar cap canvi de quota.
 • Davant qualsevol pregunta hi ha un horari d’atenció al client en el qual podran solucionar-li qualsevol dubte. Consulti els seus horaris.
 • No intentin “colar” a una altra persona en la instal·lació que no sigui soci, l'entrada està monitorada les 24 hores i serà causa de baixa automàtica en la instal·lació, passant a ser persona non grata en totes les instal·lacions Argos Gym. Així mateix, es notificarà a la policia l'intent d'accés no permès com a intent de robatori, lliurant-se els enregistraments corresponents dels implicats.
 • És obligatori l'ús de tovallola durant l'entrenament dins de la instal·lació, per a una perfecta convivència amb els usuaris és important la higiene corporal i el respecte.
 • No es permet entrenar amb roba o calçat de carrer no apte per a realitzar esport.

La direcció es reserva el dret de tancar les instal·lacions durant una setmana a l’any per poder realitzar les tasques de manteniment i millora de les instal·lacions.

Clàusules del gimnàs

Clàusules del gimnàs

Clàusules del gimnàs

19/07/2019

Responsable: Barrachina Ibáñez, Félix – NIF: 40887001-Q Dir. Postal: Av. Doctor Fleming, 31, 25006 Lleida (LLEIDA)   

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios: Los datos se cederán a federaciones además de corporación cuando exista una obligación legal. Derechos: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados mediante correo electrónico o bien WhatssApp.”

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

19/07/2019

PROTECCIÓ DE DADES FÉLIX BARRACHINA IBÁÑEZ

L'empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tant administrativa com comercial. Félix Barrachina Ibáñez  es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Félix Barrachina Ibáñez  estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

 

AVÍS LEGAL LSSI – CE 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat Félix Barrachina Ibáñez  li informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és: Félix Barrachina Ibáñez

NIF: 40887001Q 

 Domicili social: Av. Doctor Fleming 31, 25006 Lleida

 

USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Félix Barrachina Ibáñez  o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Félix Barrachina Ibáñez  ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Félix Barrachina Ibáñez  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(IV) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Félix Barrachina Ibáñez  es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Félix Barrachina Ibáñez  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Félix Barrachina Ibáñez  serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) ..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Félix Barrachina Ibáñez . L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Félix Barrachina Ibáñez . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Félix Barrachina Ibáñez .

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Félix Barrachina Ibáñez  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

Félix Barrachina Ibáñez  es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Félix Barrachina Ibáñez  no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Félix Barrachina Ibáñez  assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’ EXCLUSIÓ

Félix Barrachina Ibáñez  es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

GENERALITATS

Félix Barrachina Ibáñez  perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Félix Barrachina Ibáñez  podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Félix Barrachina Ibáñez  i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

 

CLÀUSULES DEL GIMNÀS

Responsable: Barrachina Ibáñez, Félix – NIF: 40887001-Q Dir. Postal: Av. Doctor Fleming, 31, 25006 Lleida (LLEIDA)   

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios: Los datos se cederán a federaciones además de corporación cuando exista una obligación legal. Derechos: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados mediante correo electrónico o bien WhatssApp.”

Condicions de l’ us del formulari de contacte

Condicions de l’ us del formulari de contacte

Condicions de l’ us del formulari de contacte

19/07/2019

INFORMACIÓ BÁSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del deure d’ informar als interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que l’ assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Félix Barrachina Ibáñez

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Gestionar i respondre la seva consulta.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que es exigible legalment, sent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l’ organització.

 

LEGITIMACIÓ PER A EL TRACTAMENT

Interès legítim de les parts per a donar resposta a la sol·licitud d’ informació.

 

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos que existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

 

ELS SEUS DRETS

Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades escrivint a Félix Barrachina Ibáñez , a Av. Doctor Fleming 31, 25006 Lleida a més d’ acudir a l’ autoritat de control competent (AEPD)

Esta página web usa cookies

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.